4 فروردین 1400
کوچینگ چیست

کوچینگ چیست؟

26 فروردین 1400
رابرت کیوساکی

زندگینامه رابرت کیوساکی

8 فروردین 1400
بیاندیشید و ثروتمند شوید

بیاندیشید و ثروتمند شوید

19 فروردین 1400
آنتونی رابینز

زندگینامه آنتونی رابینز

18 اردیبهشت 1400
اهمیت استعدادیابی

اهمیت استعدادیابی

11 اردیبهشت 1400
ایلان ماسک

زندگینامه ایلان ماسک

15 تیر 1400
سخنان بزرگان درباره موفقیت

موفقیت از دیدگاه بزرگان

22 فروردین 1400
اثر مرکب

اثر مرکب

25 فروردین 1400
مدل های کوچینگ

مدل های کوچینگ

10 فروردین 1400
تبدیل شدن به وارن بافت

تبدیل شدن به وارن بافت

21 فروردین 1400
برایان تریسی

زندگینامه برایان تریسی

29 تیر 1400
سخنان بزرگان در مورد هدف

هدف و هدف‌گذاری از دیدگاه بزرگان